Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Respekt og rettferdighet for asylsøkere!

Programerklæring fra RIA

Det er en unnfallenhet i de fleste politiske partier. Man toer sine hender vel vitende om at flere av landets asylsøkere i åresvis er utsatt for umennesklig press og urettferdighet. Her kommer RIA krav om endring. Fem tydelige problemfelt. Dette er årets uttalelse fra årsmøtet i Ria:

20130426-154930.jpg

1. DE LENGEVÆRENDE ASYLBARNA
RIA mener:​ Hensynet til barnets beste må veie tyngre enn hensynet til innvandringsregulerende hensyn, når barn har bodd her lenge og knyttet seg til personer og miljøer i Norge. Hensynet til barnas beste må sikres klarere, tydeligere og sterkere i lovverk og forskrift. Lengeværende barn skal ikke straffes fordi foreldre ikke har oppfylt myndighetenes krav og forventninger. Stopp seigpiningen av de lengeværende barna. La dem få bli.

RIA krever:​
Norge må bli et foregangsland når det gjelder asylbarns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen

Den barnefaglige kompetansen i UDI og UNE må styrkes gjennom ansettelse av psykologer og andre fagpersoner med barnefaglig kompetanse. Dagens behandling av barnesaker gir ikke barn godt nok rettsvern og framstår som barnefaglig mangelfull og tilfeldig.

2. NEI TIL FAMILIESPLITTELSE
RIA mener:​ Dagens norske asylpolitikk splitter familier.

RIA krever:​
I familier der far eller mor eller barn har oppholdstillatelse, må øvrige nærmeste familiemedlemmer gis amnesti slik at familien kan holdes samlet.

3. KONVERTITTSAKER
RIA mener: ​ Det å skifte tro og gi uttrykk for den er en helt grunnleggende del av menneskerettighetene. Utlendingsnemnda viser i mange saker mangel på kunnskap og forståelse for hva det betyr for mennesker å ha en tro. Det kan handle om liv eller død for dem det gjelder å bli tvangsreturnert til hjemlandet. Utlendingsnemnda har i altfor stor grad lagt vekt på kunnskapsnivå knyttet til livssyn og religiøs tro

RIA krever:​ UDI og UNE må sikre at det blir knyttet teologisk/ livssynsmessig kompetanse inn i vurderingene av saker som gjelder konvertering til annen annet livssyn/ annen tro. Dette bør gjøres ved at det ansettes egne personer med slik kompetanse i UDI/ UNE.

4. RETURAVTALER MED TOTALITÆRE REGIMER
RIA mener:​ Norge må avstå fra å inngå returavtaler med totalitære diktaturer. RIA anerkjenner nødvendigheten av å returnere flyktninger som ikke har krav på asyl i Norge,

Vi har sett flere eksempler på at utlendingsmyndighetene har tilsidesatt internasjonale rettsprinsipper og returnert flyktninger som er blitt ført bort ved ankomst til hjemlandet. Siden har ingen sett og hørt fra dem.

RIA krever:​ – Den skammelige returavtalen med Etiopia må oppheves​ – Arbeidet med å inngå returavtaler med andre totalitære regimer der menneskerettighetssituasjonen er uavklart, må stanse.

-RIA krever at personer med lang oppholdstid, og som ikke kan returneres, blir gitt opphold på humanitært grunnlag eller amnesti, og at de blir gitt arbeidstillatelse og skattekort dersom de har helse til å jobbe. Hvis ikke det er tilfellet må syke, ureturnerbare medmennesker få opphold på humantært grunnlag.

5. RETTFERDIGHET FOR KVINNER SOM HAR VÆRT UTSATT FOR MENNESKEHANDEL OG SLAVERI
RIA mener:​ Mye tyder på at en del kvinnelige asylsøkere med avslag på sine søknader i Norge, har klart å flykte fra slaveri og vært utsatt for menneskehandel. Dette har av naturlige grunner ikke kommet fram i kvinnenes forklaringer under asylintervjuet.

RIA krever:- ​ at det i større grad legges humanitære hensyn til grunn i vurderingen i slike saker, at terskelen for beskyttelse senkes, og at de får opphold på humanitært grunnlag.

Reklamer

Om Terje Høyland

Reisen fortsetter. Litt ubeskyttet sagt så handler denne reisen om å bringe IMI Kirken ut til nasjonene og nasjonene inn i IMI Kirken. Ubeskyttet fordi det dypest sett handler om å bringe Jesus til nasjonene og å møte nasjonene slik Jesus ville ha gjort det. Upresist fordi det også handler om deg, din gruppe, din business eller din menighet som slår følge med oss ut i verden. Terje Høyland + 47 47279194 / terje@imikirken.no

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den 26. april 2013 av i SAKEN&KAMPEN.
%d bloggere like this: