Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Respekt og rettferdighet for asylsøkere!

REFSER ASYL POLITIKKEN

20130521-193202.jpg

Landsstyret i Det Norske Diakonforbund var samlet til møte 23. april 2013. Landsstyret vedtok denne uttalelsen vedrørende norsk asylpolitikk:

Det Norske Diakonforbund ser med bekymring og uro på dagens norske asylpolitikk. Vi mener norsk asylpolitikk i praksis bryter med viktige humanitære verdier og menneskeligrettslige prinsipper, og vi ber myndigheter og politikere om å ta initiativ til nødvendige endringer for å styrke rettsikkerhet og menneskeverd i asylpolitikken:

1. De lengeværende barna.
Hensynet til barnas beste må sikres klarere, tydeligere og sterkere i lovverk og forskrift. Lengeværende barn skal ikke straffes fordi foreldre ikke har oppfylt myndighetenes krav og forventninger. Vi ønsker at Norge blir et foregangsland når det gjelder asylbarns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen.
Den barnefaglige kompetansen i UDI og UNE må styrkes gjennom ansettelse av psykologer og andre fagpersoner med barnefaglig kompetanse. Dagens behandling av barnesaker gir ikke barn godt nok rettsvern og framstår som barnefaglig mangelfull og tilfeldig.

2. Nei til familiesplittelse
Dagens norske asylpolitikk splitter familier.
Det norske Diakonforbund krever at kjernefamilien holdes samlet i familier der far eller mor eller barn har oppholdstillatelse. I slike tilfelle bør det gis opphold på humanitært grunnlag til de medlemmer av kjernefamilien som ikke har opphold.

3. Konvertittsaker
Det å få skifte tro, samt gi uttrykk for den, er en helt grunnleggende del av menneskerettighetene. Utlendingsnemnda viser i mange saker mangel på kunnskap og forståelse for hva det betyr for mennesker å ha en tro. Det kan handle om liv og død for en god del mennesker som står i fare for å bli tvangsreturnert til hjemlandet. Utlendingsnemnda har i altfor stor grad lagt vekt på kunnskapsspørsmål knyttet til livssyn og religiøs tro.

Det Norske Diakonforbund krever at UDI og UNE må sikre at det blir knyttet teologisk/ livssynsmessig kompetanse inn i vurderingene av saker som gjelder konvertering til annen annet livssyn/ annen tro. Uttalelser fra de fellesskap konvertittene tilhører som bevitner at personen som har konvertert, faktisk deltar i fellesskapet og er aktive i menighet/trosfellesskap, bør tillegges stor vekt. Det er statens oppgave å sikre menneskerettighetene, også trosfriheten.

4. Nei til returavtaler med totalitære diktaturer
Norge må avstå fra å inngå returavtaler med totalitære diktaturer hvor det er dokumenterte brudd på menneskerettighetene. Det finnes flere eksempler på at utlendingsmyndighetene har tilsidesatt internasjonale rettsprinsipper og returnert flyktninger som er blitt ført bort ved ankomst til hjemlandet. Siden har ingen sett og hørt fra dem.

Det Norske Diakonforbund krever at:
– returavtalen med Etiopia må oppheves
– arbeidet med å inngå returavtaler med andre totalitære regimer der menneskerettighetssituasjonen er uavklart må stanse.
– personer med lang oppholdstid, og som ikke kan returneres, blir gitt opphold på humanitært grunnlag og at de blir gitt arbeidstillatelse og skattekort umiddelbart.

5. Amnesti for kvinner som har vært utsatt for menneskehandel og slaveri.
Mye tyder på at mange kvinnelige asylsøkere med avslag på sine søknader i Norge, har klart å flykte fra slaveri og vært utsatt for menneskehandel. Dette har av naturlige grunner ikke kommet fram i kvinnenes forklaringer under asylintervjuet. Hele området er sterkt tabubelagt, og er komplisert å trenge inn i.

Det Norske Diakonforbund krever at ​det ved mistanke om slaveri og menneskehandel bør de kvinnene dette gjelder innvilges opphold på humanitært grunnlag da disse personene har krav på beskyttelse.

Reklamer

Om Terje Høyland

Reisen fortsetter. Litt ubeskyttet sagt så handler denne reisen om å bringe IMI Kirken ut til nasjonene og nasjonene inn i IMI Kirken. Ubeskyttet fordi det dypest sett handler om å bringe Jesus til nasjonene og å møte nasjonene slik Jesus ville ha gjort det. Upresist fordi det også handler om deg, din gruppe, din business eller din menighet som slår følge med oss ut i verden. Terje Høyland + 47 47279194 / terje@imikirken.no

2 kommentarer på “REFSER ASYL POLITIKKEN

  1. Mona Bentzen
    21. mai 2013

    Flott – stiller meg helt bak, men ikke glem ungdommene de sender tilbake til Afghanistan. Mange av dem har ingen nær familie i live eller deres familie utenfor landet. Svært mange risikerer livet med billigsmuglere for å komme seg ut og over til Iran og deretter Tyrkia. Eller til sine familier på flukt i Iran. De som blir værende alene igjen i Kabul har ingen sjans, ingen jobb, ingen bolig, ingen fremtid. Uten familie og nettverk får du ingen muligheter.

  2. Mona Bentzen
    21. mai 2013

    og andre igjen reiser til hjemstedene sine som UDI og UNE vet de ikke kan sende folk tilbake til fordi det er for farlig. Men de har ikke noe valg. Gata i Kabul eller dra hjem. Folk har blitt drept på veien hjem av Taliban.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den 21. mai 2013 av i SAKEN&KAMPEN.
%d bloggere like this: