Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Respekt og rettferdighet for asylsøkere!

ÅPENT BREV TIL REGJERING OG STORTING

Fredag 23. januar ble konferansen Kvinnner på flukt, Asylpolitikk og Mennskerettigheter avholdt på Universitetet i Stavanger.
Konferansen ville løfte fram og synliggjøre kvinnelige asylsøkeres erfaringsbakgrunn, deres sårbarhet og spesielle utfordringer i asylprosessen.

Foredragsholdere fra forvaltning, frivillige organisasjoner, helsevesen, advokat og tidligere asylsøkere bidro til å kaste lys over temaet på en ypperlig måte. Blant de 350 deltakerne var det lokale politikere, stortingspolitikere, fagfolk fra ulike institusjoner og mange frivillige.

To forhold ble trukket fram som hovedgrunner for at mange kvinner ikke får asyl:

Retningslinjer og praksis samsvarer ikke.
De traumene disse kvinnene bærer på, er så skambelagt at svært mange ikke er i stand til å legge sin sak frem i sine første møter med norske myndigheter. Relevant informasjon, blir derfor fortiet på grunn av skam og frykt for utstøtelse. Når noen på et seinere tidspunkt får bistand og hjelp til å legge frem nye opplysninger, sås det tvil om deres troverdighet.

For å bedre kvinners rettsikkerhet i asylsaker, mener vi at norske myndigheter må sørge for at følgende skjer:

Asylsøker må møte beslutningstager personlig, både for å sikre god informasjonsinnhenting og en best mulig troverdighetsvurdering.
I behandlingen av klagesaker møter UDI og asylsøker med advokat hos klageorganet (UNE) som likeverdige parter (topartssystem). Dermed unngår en at UNE blir både part og dommer i samme sak, slik praksis er i dag.
For å sikre at relevant informasjon blir formidlet fra asylsøker til beslutningstager, må kvinnelige asylsøkere bli tildelt en kvinnelig bisitter. Hun følger med til alle møter og intervjuer. Dette kan skape en tryggere ramme og gi traumatiserte asylsøkere en bedre mulighet til å fortelle flere relevante sider ved sin historie.
Asylsøker møter advokat før møtene med politi og UDI. I dag håndheves regelverket slik at asylsøkeren først møter sin advokat når saken eventuelt klages inn for UNE.
Kvinner som fengsles på grunn av egen eller familiemedlemmers politiske aktivitet, utsettes ofte for voldtekt og andre seksuelle overgrep. Slike overgrep må regnes som tortur, men det fins eksempler på at norske myndigheter har kategorisert overgrepene som enkeltstående kriminelle handlinger. Overgrepene er derfor blitt avvist som grunnlag for asyl. Kvinner med en slik bakgrunn, må sikres retten til å ta opp sin sak på nytt.
Utlendingslovens § 38 gir anledning til å legge vekt på innvandringsregulerende hensyn. Dette overstyrer i for stor grad beslutningen om opphold på humanitært grunnlag.
Det finnes et rom for skjønn når det gjelder opphold på humanitært grunnlag. Utfra det vi fikk lagt fram på konferansen, vil RIAs kvinnegruppe konkludere med at kvinner må få mulighet til å forklare og utdype sitt behov for beskyttelse over tid. Det humanitære rommet må bli større.

Konferansen ble arrangert av Rettferdighet i Asylpolitikken, RIA, Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, og Amnesty Norge

Reklamer

Om Terje Høyland

Reisen fortsetter. Litt ubeskyttet sagt så handler denne reisen om å bringe IMI Kirken ut til nasjonene og nasjonene inn i IMI Kirken. Ubeskyttet fordi det dypest sett handler om å bringe Jesus til nasjonene og å møte nasjonene slik Jesus ville ha gjort det. Upresist fordi det også handler om deg, din gruppe, din business eller din menighet som slår følge med oss ut i verden. Terje Høyland + 47 47279194 / terje@imikirken.no

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den 11. februar 2015 av i Hvorfor?, Kvinner på flukt, RIA, UDI.
%d bloggere like this: