Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Respekt og rettferdighet for asylsøkere!

RIAs kvinnegruppe

Kvinnegruppa i RIA har fokus på rettssikkerheten til kvinnelige asylsøkere som har vært forfulgt og fengslet, men nektes opphold i Norge.
Gruppa oppsto uformelt i 2013 da RIA-kvinner fikk innblikk i situasjonen til kvinner med traumer etter seksuell vold i hjemlandet og under flukten til Norge.  Disse kvinnene var «usynlige» – ingen hadde fokus på deres situasjon.
Kvinnegruppa i RIA arbeidet fram konferansen «Min skam er for stor til å settes ord på». Kvinner på flukt, asylpolitikk og menneskerettigheter – avholdt 23.01.2015 på Universitetet i Stavanger med 350 deltakere.

Pågående aksjon, mars 2018:
Kvinnegruppas rapport «Hvem skal holde meg i hånden når jeg dør?» Enslige, eldre lengeværende flyktningkvinner i asylmottak ble lansert 30. mai 2017.  Hvem skal holde meg i hånden når jeg dør?.jpg
Gjelder 62 eldre ureturnerbare kvinner med mange helseproblemer og uverdige leveforhold – en usynlig gruppe i samfunnet, uten advokat eller andre talspersoner, nesten uten rettigheter.  Et opprop til storting og regjering om amnesti for de 62 kvinnene har fått 3000 underskrifter (mars 2018).  Aksjonen fortsetter til 7.5.2018, da overleveres oppropet på Løvebakken til stortingspolitiker Olaug Bollestad, og vi ber opposisjonen på Stortinget ta saken videre.
Reklamer
%d bloggere like this: