Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Respekt og rettferdighet for asylsøkere!

Gi kvinnelige asylsøkere som har vært utsatt for tortur, beskyttelse nå!

Et vellykket årsmøte i RIA kom med denne enstemmige uttalesen:    Kvinner som fengsles på grunn av egen eller familiemedlemmers politiske aktivitet, utsettes ofte for voldtekt og andre seksuelle overgrep. Slike … Les videre

9. mars 2015 · Legg igjen en kommentar

ÅPENT BREV TIL REGJERING OG STORTING

Fredag 23. januar ble konferansen Kvinnner på flukt, Asylpolitikk og Mennskerettigheter avholdt på Universitetet i Stavanger. Konferansen ville løfte fram og synliggjøre kvinnelige asylsøkeres erfaringsbakgrunn, deres sårbarhet og spesielle utfordringer … Les videre

11. februar 2015 · Legg igjen en kommentar