Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Respekt og rettferdighet for asylsøkere!

Rettigheter, konvensjoner, lover og forskrifter

Menneskerettighetene

FNs flyktningkonvensjon

Barnekonvensjonen – barns rettigheter

Utlendingsloven

UDI-Utlendingsforskriften

UDI-Regelverk

UDI-Rundskriv om alternativ mottaksplassering

Utlendingsnemnda (UNE): Regler om beskyttelse (asyl)

 

 

 

 

Reklamer
%d bloggere like this: